Michal Hadlač

...

Ing. arch. Michal Hadlač

autorizovaný architekt, člen dozorčí rady České komory architektů a soudní znalec v oboru urbanismu a územního plánování

Urbanismem se zabývá víc než 30 let. Hned po studiích začal pracovat v Ústavu územního rozvoje a pak krátce v Útvaru hlavního architekta města Brna. Většinu z devadesátých let minulého století se však živil geografickými informačními systémy, webovými aplikacemi, cenovými mapami a územně technickými podklady. Byl u zrodu jednotné evidence územních plánů iLAS, podílel se na přípravě stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Praktický urbanismus si vyzkoušel jako městský architekt v Kuřimi, pracoval na prvních digitálních územních plánech obcí, byl členem týmu, který v roce 1999 vytvořil v mapovém serveru internetovou prezentaci územního plánu velkého územního celku Středočeského kraje, jako první webovou aplikaci tohoto druhu v ČR.

Od roku 2000 se už jako spoluzakladatel Institutu regionálních informací začal zabývat udržitelným rozvojem, územně analytickými podklady a územně plánovacími dokumentacemi. Byl koordinátorem týmů, které zpracovaly řadu rozborů udržitelného rozvoje území, územních studií a územních plánů, kromě toho i zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a jejich první aktualizace. Kromě toho se zabýval problematikou bydlení, mapami místně obvyklého nájemného, znaleckými posudky a projekty pro podporu cestovního ruchu, především ve vinařských obcích na Znojemsku. Byl též členem týmu, který připravil urbanistickou kalkulačku URBANKA, která umí stanovit potřebu nových ploch pro bydlení v územních plánech obcí. Roku 2013 se stal soudním znalcem se specializací na územní plány.

Odkaz na archiv díla.